Etiquetas

sábado, 24 de marzo de 2012

O Concello de Silleda levou ás Comisións Informativas o Entroido dos Xenerais, os Consellos de Educación e os de Cultura


Ás Comisións Informativas de cultura, turismo, paticipación cidadá, deportes, formación, emprego e xuventude, celebradas onte, o Concello de Silleda levou o Entroido dos Xenerais da Ulla, os Consellos de Educación, Cultura e os Parroquiais.

No tocante ao Entroido dos Xenerais da Ulla, a proposta foi convertelos en festa de interese turístico. No protocolo de colaboración que Silleda fimou cos concellos de Vila de Cruces, A Estrada, Boqueixón, Vedra Teo, Padrón, Touro e Santiago, quedaron en que todos eles levarían este tema aos plenos do mes de marzo, para crear unha imaxe conxunta deste evento. Na devandita comisión, todos os membros votaron a favor desta proposta. Cabe destacar a novidade desta actuación xa que por primeira vez proponse unha festa mancomunada por tantos concellos.

Asemade, levouse a constitución do Consello de Educación, que se celebrou o pasado 23 de febreiro; douse conta da acta de proposta, pola que mostraron interese os directores dos centros educativos, os representantes das Anpas locais, así coma voceiros de Prescolar na Casa. Está previsto que se leve a pleno, co que, de aprobarse, pasarán a ser un organismo colexiado, como entidades municipais. O mesmo proceso foi levado a cabo para o Consello Municipal∫ de Cultura.

Ante estas dúas propostas, os concelleiros do PSOE e o do BNG votaron a favor, mentres que os do Partido Popular se abstiveron.

Consellos parroquiais
A Comisión Informativa leváronse por urxencia as normas que regulan os Consellor Parroquias.

A proposta contempla normas sobre as eleccións, para aprobar para o coñecemento dos cidadáns. Establécese asemade, as normas para participar no proceso de elección dos representantes dos consellos de cada parroquia.

Habería un presidente, un vicepresidente e ata un máximo de 5 vogais. Para isto, a Concellaría de Participación, que dirixe Matias R. da Torre, presentou unha suxerencia para poder estimar o número de representantes en función dos habitantes de cada lugar. De haber menos de 100 habitantes, o número de voceiros seria 2 (presidente e vicepresidente); se hai entre 101 e 250 veciños, serían representados por 3 persoas; se os residentes van de 251 a 500, elexirían a 4 persoas, mentres que se hai máis de 500, deberían elixir a 5.

Preténdese unha elección transparente, aberta e directa, garantido sempre máis dunha persoa en representación da parroquia, o que lexitimado de por si o proceso, conseguiríase unha representación máis imparcial, xa que sustituirían aos tradicionais alcaldes de barrio que eran designados polo goberno local pertinente.

Cabe destacar que se podería sumar un representante por cada un dos colectivos que estén inscrito no rexistro municipal de asociacións, con razón social na parroquia á que pertenzan.

As persoas que desexen apuntarse, deberán comunicalo previamente para o que teñen dúas vías. Por un lado, poden presentar un comunicado por rexistro á Concellaría de Cultura e Participación Cidadá, ou ben cinco minutos antes de comezar o proceso de elección. No caso de que ninguén se presentase, nunha asemblea parroquial poden porpoñerse candidatos para elixir aos representantes. En caso de que aínda así quede deserta, poderían elixirse, tamén en asemblea, a  membros das asociacións locais como representantes nos consellos parroquiais.

Poderán votar todas as persoas censadas nas parroquias e maiores de 18 anos, e non serán elixibles ningún dos membros da corporación municipal. Para este proceso de sufraxio, os veciños serán avisados con 7 días de antelación coa publicación nos medios de comunicación, así como a través de correspondencia. Os representantes das mesas serán elixidos mediante sorte, e dous deles serán veciños da parroquia, mentres que o terceiro será un traballador do Concello de Silleda.

As eleccións faranse de parroquia en parroquia, e non todas á vez. O presidente será a persoa con máis votos, o vicepresidente o seguinte con máis votos, e así sucesivamente.

A vixencia destes consellos van á par co tempo de lexislatura municipal.

“Con isto, trátase de proporcionar aos veciños unhas normas claras polas que rexirse no devandito proceso, e que este sexa claro e transparente” afirma o Concelleiro de Cultura e Participación Cidadá, Matías R. da Torre, “e por primeira vez na historia, os veciños poderán elixir eles os seus representantes parroquiais ante o Concello de Silleda polo que se anima a toda a poboación a participar nestes Consellos parrquiais”, remata o edil. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario